We willen van deze wereld een betere plek maken door te zorgen dat JIJ een verschil maakt

Posts tagged ‘Reiki initiatie’

Wie is (voor jou) een goede Reiki Master ?

‘Hoeveel ervaring moet een Reiki Master hebben vooraleer anderen te gaan opleiden? Wie doet het goed?’.

(Met andere woorden: “Wie is (voor mij) een goede Reiki Master?”) 

Deze vraag las ik onlangs op een internationaal Reiki discussieforum. Heel vaak antwoorden Reiki Masters vanuit de voorschriften van het systeem waarin zij geïnitieerd werden. En dat gaat dan over regels en zogezegde kwaliteitsnormen die voor iedereen van toepassing zijn, ongeacht voorkennis of integriteit.

‘Het goed doen’ zie ik vanuit mijn persoonlijke visie op een heel ander vlak. 

In een Reiki opleiding -eigenlijk in gelijk welke opleiding, of zelfs overal in het leven- leren Reiki Masters, leraars, begeleiders anderen dingen aan vanuit hun eigen kennis en wijsheid, en dat is prima.

We mogen ervan uitgaan dat een Reiki Master studenten wil opleiden tot uitstekende Reiki beoefenaars of Masters. Maar uitstekend vanuit wiens standpunt?

Wel, precies hier ligt de mogelijkheid om bovendien iets heel anders te realiseren, en Mikao Usui geeft hiervoor de sleutel, en wel in zijn vierde Gokai: 業をはけめ !

Deze Reiki leefregel -het woord alleen al- wordt meestal vertaald als “werk hard”, maar de Japanse taal houdt veel meer betekenis in dan de letterlijke vertaling. 

“Werk hard” omvat een kwaliteit van ijver en aandacht bij het werk, wat wij zouden bedoelen met ‘je hart en ziel erin leggen’. Bovendien bedoelen Japanners met werk ook niet letterlijk je job of een of andere klus, maar alles wat je doet, elke dag.

Usui breed vertaald wordt dus: “Haal telkens het beste in jezelf -en meer- naar boven in alles wat je doet”. Probeer de grenzen van je mogelijkheden te verleggen door steeds beter te willen worden. Overigens, als je iets moet afhaspelen zonder kwaliteit is het verspilling van tijd en energie, en dan kan je er beter niet eens aan beginnen. 

In onze maatschappij is het uiteraard zeer moeilijk om deze lijn consequent door te trekken, maar hoe meer we ons hierin oefenen, hoe meer succes we gaan ervaren.

Door zo veel mogelijk het allerbeste in onszelf na te streven, wordt ook de kwaliteit van heel ons leven heel anders, waarde-voller.

Met andere woorden “Wat is goed?” in een Reiki opleiding gaat niet zozeer over wat de Reiki Master het beste vindt, maar over de Studenten leren hoe zij het allerbeste in zichzelf naar boven kunnen halen. Enkel dan kunnen de Reiki beoefenaars het beste van zichzelf delen met hun cliënten, het goed doen !

Dit zit op niveau van innerlijke integriteit, en je zou het kunnen vergelijken met de mate waarin iemand in één lijn komt met de Essentie of de Ziel. De Essentie gaat over de aangeboren, ingebakken, échte kwaliteiten en gaven, en niet over de kwaliteiten die we door omstandigheden nastreven.

Ik geef even een voorbeeld van mezelf: ik doe aan rotsklimmen, maar mijn fysiek vergt dat ik veel en intensief oefen. Toch vorder ik traag, veel trager dan collega’s die met veel minder training veel sneller beter klimmen. Anderzijds heb ik geen moeite om les te geven in het spirituele milieu. Dit gaat vanzelf, er is een flow en de voldoening die ik hieruit haal is van een andere dimensie dan wanneer ik bovenaan een rots hang.

Rotsklimmen is een kwaliteit/verlangen vanuit mijn mens-wezen, terwijl lesgeven een kwaliteit is vanuit mijn Essentie of Ziels-wezen.

Elke Reiki Master heeft een reusachtige kans om Reiki beoefenaars te leren zich hiervan bewust te worden.

Iemand die jou kan leren hoe je vanuit jouw unieke Essentie het allerbeste uit jezelf kan halen om in je Reiki-werk te delen met anderen, is een goede Reiki Master. Voel zelf wat jij wil vanuit je binnenste, en streef niets minder na !

%d bloggers liken dit: